The Archives Governance in Conditions of Archive Fund Digitization

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31866/2709-846x.1.2021.235693

Keywords:

archive, innovation, management, digitization, information, rebranding, technologization, fund

Abstract

Introduction. The scientific and technical progress processes in the 21st century led to a state strategy formation for the general digitization of the whole country. With the implementation of innovative digital technologies into the work of archival institutions, the state and society will have the opportunity to expand their access to the informational base, and the use of modern methods will help them to get the most objective and authentic information for the state, society and scientific regulation, open the additional resources for analyzing the information wealth of archival funds. Purpose and methods. The purpose of the research is the modernization process implementation analysis of Ukrainian archival space based on means and instruments of archival institutions digitization through the prism of state policy. To solve the problem of the research, a traditional set of general scientific principles (determinism, reflection, unity of opposites) and methods (analysis and synthesis, systematic and structural, questionnaire, content analysis, observation, statistical) were used. Results. The article describes the normative tools as an element of state regulation of archival space digitalization in Ukraine. Archival digitalization elements in the context of modernization transformations of society and the state were analyzed. The results of the study are confirmed by a sociological survey on the topic: “Do we need the digitalization of the archives?”. Conclusions. The whole way of archival industry development shows that the main contradiction in archival activity is tracing to traditional and innovational methods of archives work. The reason is the need for sustainable components to stabilize the process of archive development, which eventually will form compulsory innovations.

References

Aleksieienko, A. (2012). Publikatsiia Elektronnykh Obraziv Arkhivnykh Dokumentiv: Osnovni Pryntsypy (z Dosvidu Roboty TsDNTa Ukrainy) [Publication of Electronic Images of Archival Documents: Basic Principles (from the Experience of the Central State Scientific and Technical Archive of Ukraine)]. Studii z Arkhivnoi Spravy ta Dokumentoznavstva [Studies in Archival Affairs and Document Science], 20, 132-136 (in Ukr.).

Azim, N. A. M., Yatin, S. F. M., & Jensonray, R. C. A. (2018). Digitization of Records and Archives: Issues and Concerns. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(9), 170-178, doi: http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v8-i9/4582.

Bak, G. (2021, February 28). For The Record: Digitizing Archives Can Increase Access to Information but Compromise Privacy. The Conversation, Retrieved from https://theconversation.com/for-the-record-digitizing-archives-can-increase-access-to-information-but-compromise-privacy-155364.

Bayandin, G. V. (2019). Informatizatsiya Kak Odin iz Klyuchevykh Faktorov Razvitiya Arkhivnogo Dela v Rossii [Informatization as One of the Key Factors in the Development of Archiving in Russia]. Molodoi Uchenyi [Young Scientist], 47(285). 75-79, Retrieved from https://moluch.ru/archive/285/64218/ (in Russ.).

Beamsley, T. G. (1999). Securing Digital Image Assets in Museums and Libraries: A Risk Management Approach. Library Trends, 48(2), 358-378.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2021, March 3). Pro Skhvalennia Kontseptsii Rozvytku Tsyfrovykh Kompetentnostei ta Zatverdzhennia Planu Zakhodiv z Yii Realizatsii [On Approval of the Concept of Development of Digital Competencies and Approval of the Action Plan for its Implementation], Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/KR210167?an=1 (in Ukr.).

Conway, P. (2000). Overview: Rationale for Digitization and Preservation. Handbook for Digital Projects: A Management Tool for Preservation and Access (M. K. Sitts, Ed.). Andover: Northeast Document Conservation Center, 5-20.

Haranin, O. Ya. (2013). Vplyv Informatsijnykh Tekhnolohij na Utvorennia Novykh form Arkhivnykh Dzherel [The Influence of Information Technology on the Formation of New Forms of Archival Sources]. Arkhivy Ukrainy [Archives of Ukraine], 6(288), 86-94 (іn Ukr.).

Kalakura, Ya. S., & Kovtaniuk, Yu. S. (2019). Arkhivnyj Menedzhment v Umovakh Elektronnoho Uriaduvannia [Archival Management in Terms of E-Government]. Arkhivy Ukrainy [Archives of Ukraine], 3(320), 18-57 (in Ukr.).

Lanskaya, D. V., Gergel, А. V., Jean, N. H., & Stefanovich, I. K. (2019). Perspektivnaya Model' Arkhiva v Epokhu Postmoderna i v Tsyfrovoi Ekonomike. Khranitel' Znanii Ili Postavshchik Sotsial'no-Znachimoi Informatsii? [A Promising Archive Model in the Postmodern Era and in the Digital Economy. Knowledge Keeper or Provider of Socially Relevant Information?]. Estestvenno-Gumanitarnye Issledovaniya [Natural Humanitarian Studies], 26(4), 124-130 (in Russ.).

Liakhotskyi, V. (2004). Osnovni Tendentsii ta Perspektyvy Rozvytku Arkhivnoi Spravy v Ukraini na Pochatku XXI st. [Main Tendencies and Prospects for the Development of Archival Information in Ukraine on the Ear of the XXIth Century]. Kyivska Starovyna [Kyiv Antiquity], 3, 3-8 (in Ukr.).

McKay, S. (2003). Digitization in an Archival Environment. Electronic Journal of Academic and Special Librarianship, 4(1), Retrieved from https://southernlibrarianship.icaap.org/content/v04n01/Mckay_s01.htm.

Ministry and Committee for Digital Transformation of Ukraine (2021, April 30). Povidomlennia pro Opryliudnennia Proektu Zakonu Ukrainy “Pro Vnesennia Zmin do Zakonu Ukrainy "Pro Natsionalnu Prohramu Informatyzatsii"” [Notification on Promulgation of the Draft Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine "On the National Informatization Program"”], Retrieved from https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proektu-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayini-pro-nacionalnu-programu-informatizaciyi (in Ukr.).

Mnews Digital Agency (2021, January). Statistika Auditorii Facebook i Instagram v Ukraine [Facebook and Instagram Audience Statistics in Ukraine], Retrieved from https://mnews.agency/blog/fbinststat2021 (in Russ.).

Namande, B. W. (2012). Digitization of Archival Records: The Kenya National Archives and Documentation Service Experience. Second International Conference on African Digital Libraries and Archives (ICADLA-2). Johannesburg: Wits University, Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/39670332.pdfю.

Nazarova, Ye. (2019, September 27). “Derzhava u Smartfoni” i Konstytutsiini Tsyfrovi Prava. Shcho Proponuie Komanda Zelenskoho [“State in a Smartphone” and Constitutional Digital Rights. What Zelenskyi's Team Offers]. Radio Svoboda, Retrieved from https://www.radiosvoboda.org/a/30187139.html (іn Ukr.).

Prokop, Yu. V. (2020). Perespektyvni Napriamky Informatyzatsii Arkhivnoi Spravy [Future Trends of Information Archives]. Informatizatsiya Obshchestva: Problemy i Perspektivy: V Internet-Konferentsiya [Informatization of Society: Problems and Prospects: V Internet Conference.]. Odessa: Kafedra informatsionnykh tekhnologii NU “OYuA”, Retrieved from http://conf.inf.od.ua/doklady-konferentsii/2020/220-prokop-yu (in Ukr.).

Radchenko, A. V. (2018). Arkhivy v Tsifrovuyu Epokhu: Blizhe k Lyudyam, Organizatsiyam i Internetu [Archives in the Digital Age: Closer to People, Organizations and the Internet]. Otechestvennye Arkhivy [Domestic Archives], 6, 87-90 (in Russ.).

Seliverstova, K. (2013). Osoblyvosti Vidboru Audiovizualnykh Dokumentiv na Postiine Zberihannia [Features of Selection of Audiovisual Documents for Permanent Storage]. Studii z Arkhivnoi Spravy ta Dokumentoznavstva [Studies in Archival Affairs and Document Science], 21, 69-74 (in Ukr.).

Şentürk, B. (2014). Effective Digitization in Archives. Journal of Balkan Libraries Union, 2(1), 11-15.

State Archival Service of Ukraine (2020a, January 30). Holova Derzhavnoi Arkhivnoi Sluzhby Ukrainy Anatolii Khromov Vziav Uchast u Prezentatsii Kompleksnoho Elektronnoho Resursu “Archium/Arkhium” Tsentralnoho Derzhavnoho Arkhivu Hromadskykh Obiednan Ukrainy, Stvorenoho za Bezposerednoi Uchasti Kompanii “Arkhivni Informatsiini Systemy” [The Head of the State Archival Service of Ukraine Anatolii Khromov Participated in the Presentation of the Complex Electronic Resource “Archium/Arkhium” of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine, Created by the Company “Archival Information Systems”], Retrieved from http://surl.li/sluq (in Ukr.).

State Archival Service of Ukraine (2020b). Proiekt “Stratehiia Rozvytku Arkhivnoi Spravy do 2025 Roku” [The Project “Strategy for the Development of Archival Affairs Until 2025”], Retrieved from http://surl.li/slnu (in Ukr.).

Tiurmenko, I. (2016). Istoryko-Kulturna Spadshchyna na Veb-Saitakh Systemy Derzhavnykh Arkhiviv Oblastei Ukrainy: Stratehiia Dostupu [Historical and Cultural Heritage on the Websites of the System of State Archives of the Regions of Ukraine: Access Strategy]. Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho Universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Istoriia [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. History], 3, 70-75 (in Ukr.).

Turovska, S. & Smoliar, I. (2015). Elektronna Vystavka yak Komunikatsiina Model Diialnosti Naukovoi Biblioteky [Electronic Exhibition as a Communication Model of the Scientific Library]. Visnyk Knyzhkovoi Palaty [Bulletin of the Book Chamber], 3, 29-31 (in Ukr.).

Vasylenko, D., Butko, L., Maslak, V., & Domitrak, Yu. (2020). The Role of Innovative Management Facilities in Museum Activities. Socio-Cultural Management Journal, 3(2), 107-121, doi: https://doi.org/10.31866/2709-846x.2.2020.222649.

Verkhovna Rada of Ukraine (2003, May 22). Zakon Ukrainy “Pro Elektronni Dokumenty ta Elektronnyi Dokumentoobih” [The Low of Ukraine is “On Electronic Documents and Electronic Document Management”], Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text (in Ukr.).

Volodin, D. V. (2012). Razvitie Metodologicheskikh Osnov Razrabotki i Vnedreniya Avtomatizirovannykh Sistem Upravleniya Dokumentami: Zarubezhnyi Opyt (1990-2011 gg.) [Development of Methodological Bases of Development and Implementation of Automated Document Management Systems: Foreign Experience (1990-2011)]. Abstract of PhD Dissertation. Moscow: VNIIDAD (in Russ.).

Vovk, N. (2016). Archival Resources of Ukraine and Poland in the Global Information Network. Public Policy and Economic Development, 7-8(11-12), 192-205, doi: https://doi.org/10.14746/pped.2016.7.16.

Vovk, N. (2018). Elektronni Vystavky Arkhivnykh Dokumentiv: Suchasnyj Stan ta Perspektyvy Rozvytku [Electronic Exhibitions of Archival Documents: Current State and Prospects of Development]. Visnyk Knyzhkovoi Palaty [Bulletin of the Book Chamber], 5, 43-48 (in Ukr.).

Warren-Jones, E. (2018, October 29). How to Digitise an Archive. De Gruyter, Retrieved from https://blog.degruyter.com/how-to-digitise-an-archive/.

Yegorov, S. A. (2010). Sistema Zashchity Arkhivnykh Dokumentov ot Utrat i Khishchenii: Istoriya i Sovremennoe Sostoyanie [The System of Protecting Archival Documents from Loss and Theft: History and Current State]. Abstract of PhD Dissertation. Moscow: VNIIDAD (in Russ.).

Yumasheva, Yu. Yu. (2017). Istoriografiya Nauchnykh Issledovanii Informatizatsii Arkhivnogo Dela v Rossiiskoi Federatsii (Nachalo 1990-kh − 2016 gg.). [Historiography of Scientific Research in the Informatization of Archival Affairs in the Russian Federation (Early 1990s – 2016)]. Abstract of PhD Dissertation. Moscow: Lomonosov Moscow State University (in Russ.).

Downloads

Published

2021-06-27

How to Cite

Vasylenko, D. ., Butko, L. ., & Salem, D. . (2021). The Archives Governance in Conditions of Archive Fund Digitization. Socio-Cultural Management Journal, 4(1), 83–100. https://doi.org/10.31866/2709-846x.1.2021.235693

Issue

Section

PRACTICAL ASPECTS OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITY MANAGEMENT