Kovalenko, Yelena. 2021. “The Success Phenomenon in Socio-Cultural Management”. Socio-Cultural Management Journal 4 (1):3-33. https://doi.org/10.31866/2709-846x.1.2021.235662.